CANON INK PG-88 BK ราคา 414.-/ CL-98 CO ราคา 512.-

CANON INK CARTRIDGE ORIGINAL
PG-88 BK ราคา 410
CL-98 CO ราคา 507
โปร  ซื้อ 3 กล่อง แถมคูปองเงินสดโลตัส 100 บาท
ใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้
E500 / E510 / E600 / E610
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Description

CANON INK CARTRIDGE ORIGINAL
PG-88 BK ราคา 414
CL-98 CO ราคา 512
โปร  ซื้อ 3 กล่อง แถมคูปองเงินสดโลตัส 100 บาท
ใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้
E500 / E510 / E600 / E610
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CANON INK PG-88 BK ราคา 414.-/ CL-98 CO ราคา 512.-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *