HP INK CD887 NO703 BK ราคา 330.-/ CD888 NO703 CO ราคา 330.-

HP INK CARTRIDGE ORIGINAL ของแท้ประกันศุนย์
CD887 NO703 BK ราคา 330
CD888 NO703 CO ราคา 330
โปร ซื้อ 4 กล่อง แถมคูปองโลตัส 100 บาท
ใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้
Deskjet D730 / F735 / K109a / K109g / K209a / K209g
PHOTOSMART K510a
ราคาไม่รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม

Description

HP INK CARTRIDGE ORIGINAL ของแท้ประกันศุนย์
CD887 NO703 BK ราคา 330
CD888 NO703 CO ราคา 330
โปร ซื้อ 4 กล่อง แถมคูปองโลตัส 100 บาท
ใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้
Deskjet D730 / F735 / K109a / K109g / K209a / K209g
PHOTOSMART K510a
ราคาไม่รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HP INK CD887 NO703 BK ราคา 330.-/ CD888 NO703 CO ราคา 330.-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *